Disicpline: The Dropzone
It is all about timing...

img img img img

The Dropzone

De boot vaart in een rechte lijn op de dropzone af. Boven het water hangen vlaggetjes met daarop getallen die de score voor een vak weergeven. The Dropzone betaat uit 5 vakken, van links naar rechts (vanaf het strand) groen, geel, rood, geel, groen waarbij een groen vak 8 punten oplevert, een geel vak 3 punten en een rood vak 18 punten. Het doel is dat het team net als bij een sjoelbak zoveel mogelijk punten scoort. Dat doe je door je op het juiste moment in het water te laten vallen of te springen in een tactisch gekozen vak. Elk team mag dit 1x proberen.

 

Puntentelling: De punten per persoon worden opgeteld, er vallen hier dus maximaal 144 punten te behalen.

Nederlands record: 

Hoogste score: 144 punten
Datum: 2 September 2017
Team: Mag het een onsje meer zijn?

Bedankt