Discipline: Banaan op z'n kop
Van de banaan afvallen en zo snel mogelijk er weer op klimmen.

img img img img

Banaan op z'n kop

We varen naar een rustig stukje water en leggen de banaan stil. Wanneer het sein wordt gegeven valt iedereen vanaf de banaan in het water. De banaan ligt op zijn kant en iedereen ligt in positie; met de rechter hand houdt je de banaan vast en de andere hand houdt je in de lucht. Als het startsein wordt gegeven dan klimt iedereen zo snel mogelijk terug op de banaan en eenmaal op de banaan steek je je hand omhoog. Als iedereen op de banaan zit met de hand in de lucht wordt er nog 100 meter rechtuit gevaren. Elk team mag dit 2x proberen.

 

Puntentelling: De tijd tussen het startsein en dat de laatste persoon zijn/ haar hand in de lucht heeft is de score, mits iedereen bij het recht vooruit varen blijft zitten. Valt er iemand af dan is er geen score. De snelste tijd van de 2 pogingen telt.

Nederlands record: 

Snelste tijd: 6,89s
Datum: 6 September 2014
Team: Guerilla's

Bedankt